BMI Formule

Als je een gezonde levensstijl nastreeft is het belangrijk om een gezond gewicht te hebben. Een gezond gewicht vermindert het risico op hart en vaatziektes. Ook is een gezond lichaam beter in staat om te blijven bewegen en sporten wat ook weer bijdraagt aan je gezondheid.

BMI staat voor Body Mass Index en wordt gebruikt om te bepalen of iemand een gezond gewicht, ondergewicht of overgewicht heeft. De formule maakt gebruik van de verhouding van het lichaamsgewicht tot de lengte van een persoon. De eenvoudige formule is: gewicht in kilogram / (lengte in meter * lengte in meter).  Hierbij moet je dus opletten dat je de lengte in meters neemt en niet in centimeters.

Een voorbeeld om de berekening duidelijker te maken: bij een lengte van 1.76 en een gewicht van 64 is de uitkomst 20.67.  Een ingevulde formule 64/(1.76*1.76) geeft namelijk: 1.76*1.76=3.09 en 64/3.09= 20.66

De uitkomst van deze berekening bepaalt in welke categorie jouw gewicht past en of er actie ondernomen moet worden. In het algemeen geldt de volgende indeling voor mannen en vrouwen.

  • Bij een uitkomst lager dan 18,5 is er sprake van ondergewicht en is het advies om aan te komen.
  • Bij een waarde tussen de 18,5 en 25 spreekt men van een gezond gewicht waarbij er geen aanpassingen nodig zijn.
  • Tussen de 25 en 30 is er sprake van een te hoog lichaamsgewicht en is het advies om te vallen.
  • Een waarde van boven de 30 indiceert ernstige obesitas en is het advies om te vallen met professionele hulp.

Hoewel het berekenen van je BMI een goede richtlijn is om te bepalen of jouw gewicht gezond is blijft het een hulpmiddel en zijn er altijd uitzonderingen. Immers, iedereen is anders. Ook bijvoorbeeld komst maakt dat de grenzen voor een gezond gewicht in jouw geval anders kunnen liggen.