BMI berekenen

BMI berekenenVia onze website komt u te weten of u een gezond gewicht heeft en wat uw Bode Mass Index (BMI) is. Het Body Mass Index is een getal dat de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon aangeeft. Aan de hand van deze berekening komt er een getal uit, waarmee er een indicatie gegeven kan worden of de persoon in kwestie last heeft van over- of ondergewicht heeft. Dit getal is slechts een indicatie en het kan dus zo zijn dat uw gewicht prima is terwijl deze pagina aangeeft dat deze te hoog of te laag is. Echter geldt wel: hoe hoger of lager de BMI, hoe groter de kans op een ongezond gewicht. Gebruik onderstaande tool voor het berekenen van uw BMI.

BMI calculator

*selecteer “metric” voor een correcte BMI berekening!

BMI waarden in een overzicht

 BMI waarde mannen  BMI waarde vrouwen  Gezondheid
 < 20  < 18,6  Ondergewicht
 20 – 25  18,6 – 24  Gezond gewicht
 25 – 30  24 – 28,5  Overgewicht
 30 – 40 28,5 – 40  Gevaarlijker overgewicht
 > 40  > 40  Veel overgewicht en grote kans op ziekten

Hoe en waarom bereken ik mijn BMI?

Het berekenen van je BMI is eenvoudig en je hebt er maar een paar gegevens voor nodig. BMI staat voor Body Mass Index wat zoveel betekent als lichaamsmassa indicatie. Het is een waarde die aangeeft in welke verhouding je lichaamsgewicht en je lengte tot elkaar staan. Deze waarde bepaalt of er sprake is van een gezond gewicht, of niet.

Een gezond gewicht is belangrijk voor een gezonde levensstijl en daarom is het handig om te bepalen of je een gezond gewicht hebt. Of je gewicht gezond en passend bij jouw lichaam is hangt  van meerdere factoren. Niet ieder gewicht is voor iedereen even passend, je kan je voorstellen dat een meisje van twaalf of een 50 jarige man van twee meter een ander gewicht hebben wat voor hen geldt als gezond. Om de BMI te berekenen moet je dus weten wat het gewicht, de lengte, leeftijd en geslacht van de persoon zijn om wie het gaat. Deze gegevens voer je in om je BMI te bepalen.

De waarde van je BMI valt in één van deze vier categorieën.

  • Onder de 18,5 is er sprake van ondergewicht en adviseert men om proberen aan te komen in gewicht.
  • Tussen de 18,5 en 25 is er sprake van een gezond gewicht waarbij er geen wijzigingen in het dieet nodig zijn.
  • Tussen de 25 en 30 spreek je van overgewicht en wordt er geadviseerd om te vallen.
  • Boven de 30 adviseert men om onder begeleiding te vallen deze waarde indiceert namelijk ernstige obesitas.

De BMI indeling geldt voor mensen van 2 tot 70 jaar. Voor een aantal niet Nederlandse bevolkingsgroepen gelden andere grenzen omdat niet iedereen dezelfde lichaamsbouw heeft. Maar het advies kan ook per persoon verschillen, de BMI blijft een richtlijn. Als je vragen hebt is het altijd verstandig om contact op te nemen om je te laten informeren.